#84: Ebubekir Sifil - Müslümanların Dokunulmaz Hakları - 4

Bismillah.

Kıymetli Kardeşlerimiz,

Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta, "Müslümanların Dokunulmaz Hakları" bahsi ele alınarak, ilgili rivayetler şerh edildi.

Bu haftaki seminerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://esifil.in/rsr84

238. Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz."

239. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et."
Bir adam:
- Ya Resulallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz? dedi. Peygamberimiz:
- "Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir." buyurdu.

240. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Müslüman müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana "yerhamukellah" demek."

241. Ebû Ümâre Bera ibni Azib radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Resulullah sallallahu aleyhi ye sellem bize yedi şeyi emretti, yedi şeyi de yasakladı. Bize şunları emretti: Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, aksırana "yerhamükellah" demek, yeminini bozmayıp yemin üzere devam etmek, zulme uğrayana yardım etmek, davet edenin davetine katılmak, selâmı yaygınlaştırmak. Resulullah bize şunları da yasakladı:
Altın yüzükler veya yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek minder kullanmak, ipekten yapılmış elbise giymek, ince ipek giymek, kalın ipek giymek, halis ipek kumaştan elbise giymek.

Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://esifil.in/RiyazusSalihin

Riyâzu's-Sâlihîn seminerlerimiz şimdi Spotify'da. Spotify'da seminerimizi takip etmek için; https://esifil.in/SpotifyRS

Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik.
Seminer tarihi: 7 Ocak 2020 19:00

İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.